Nieuwsbrief PO, nr. 12 (2009)

  • Problemen na verzelfstandiging? VOS/ABB lost ze op!
  • Instrument groeiregeling basisscholen bijgesteld
  • BAPO-model nader gespecificeerd
  • Beeld van leraarsvak moet scherper op het netvlies
  • Weer veel belangstelling voor lerarenbeurs
  • IKON over godsdienstles in openbaar onderwijs

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen