Nieuwsbrief PO, nr. 14 (2009)

  • Vakbonden blokkeren pilots vervangingsstelsel
  • Artikel 23 verhindert ingrijpen bij slechte kwaliteit
  • Duidelijke behoefte aan openbaar vo in Barneveld
  • Brandbrief uit vrees voor bezuinigingen
  • Kamervragen over sluiting plattelandsschooltjes
  • Beatrix bezoekt openbare basisschool in Rotterdam

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen