Nieuwsbrief PO, nr. 17 (2008)

  • KindVak Netwerkbijeenkomst met Anna Schipper
  • Over Onderwijs nr. 3 met special brede scholen
  • Steeds meer ouders ondertekenen petitie
  • Enquête over lokaal onderwijsbeleid
  • Symposium Arbodienst Tredin over vitaliteit
  • Allochtone jeugd vaak te laag ingeschat
  • Master Leren & Innoveren in september van start

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen