Nieuwsbrief PO, nr. 23 (2009)

  • Taalbus helpt scholen bij kwaliteitsverbetering
  • Subsidie voor opbrengstgerichte schoolbesturen
  • Regionale conferenties Passend Onderwijs
  • Bekostiging PO: definitieve prijzen 2008-2009
  • OnderwijsPioniersprijs voor veilig schoolplein
  • Jaarverslag verschenen met extra’s

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen