Nieuwsbrief PO, nr. 24 (2009)

  • Meeste geld voor frisse lucht naar basisscholen
  • Passend Onderwijs: time-out en dan anders doorgaan
  • Analyse werkgeverslasten 2008-2009
  • Subsidie voor stimuleren van toptalent
  • Aparte taalklassen hebben positief effect
  • Allochtone leerlingen maken omweg naar hbo

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen