Nieuwsbrief PO, nr. 25 (2008)

 • Met Ontmoetingstour naar VOS/ABB-congres
 • Ook GGD wil frisse lucht voor goed onderwijs
 • ‘Hoge lokalen geen optie voor frisse lucht’
 • Netwerken bovenschools management gaan door!
 • Definitieve GPL voor bekostiging personeel
 • Cao-bepalingen voor combinatiefuncties
 • Aantal leerlingen speciaal onderwijs verdubbeld
 • Onderwijsraad pleit voor ‘leeropvang’
 • ‘Leerlingen minder sociaal vaardig door computers’
 • Meer investeren om pesten tegen te gaan
 • Congres Passend Onderwijs met korting
 • Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen