Nieuwsbrief PO, nr. 3 (2009)

  • Detachering onderwijspersoneel btw-vrij
  • Toolbox: gemeentefonds en uitkering educatie
  • Rekenmodel voor ruimtebehoefte basisschool
  • Rekenmodel voor BAPO-voorziening gepubliceerd
  • Bovenschools managers leren van elkaar
  • Uitdrukkelijk besluit nodig over geldigheid CAO PO
  • Publicatie van wetsvoorstel Goed onderwijs en bestuur
  • Vijf miljoen euro voor hoogvliegers
  • Jaarcongres van Stichting Kleurrijke Scholen

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen