Nieuwsbrief PO, nr. 31 (2008)

  • Themabijeenkomsten over convenant LeerKracht
  • VOS/ABB naar Hoge Raad vanwege btw
  • ‘Gesprekken met juridische risico’s’ zeer gewild!
  • LKC-symposium over 10 jaar klachtrecht
  • Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie
  • Aantal trajecten voor beter rekenen verdrievoudigd
  • Congres en discussie over schaalvergroting
  • AVS-conferentie voor vrouwelijke schoolleiders
  • Studiereis naar Zweden over onderwijs en bso

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen