Nieuwsbrief PO, nr. 38 (2008)

  • Leden VOS/ABB akkoord met statutenwijziging
  • WvPO houdt ledenraadpleging CAO PO 2009
  • ‘Open te houden schooltjes moeten openbaar’
  • Driedaagse leergang ‘Marketing voor niet-marketeers’
  • Sterker toezicht op auteursrechtorganisaties
  • Vrouwelijke deeltijders willen meer werken
  • Manifest: structureel geld voor bèta-onderwijs
  • Eenderde wil verbod op godsdienstig onderwijs
  • OCW trekt aan de bel over islamitische besturen

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen