Nieuwsbrief PO, nr. 4 (2009)

 • Gemeenten en besturen blij met verzelfstandiging
 • Basisscholen goed in staat tot eigen beleid
 • VOS/ABB-netwerk communicatie & marketing
 • Toolbox-instrument voor BAPO en jubilea bijgesteld
 • Toolbox: Personele kosten PO 2009 bijgesteld
 • Toolbox: instrument Londo (V)SO 2009
 • Toelichting op budget personeelsbeleid
 • Premievrijstelling en -korting oudere werknemers
 • ‘Economische crisis verkleint lerarentekort’
 • Diner pensant over culturele diversiteit in besturen
 • Website van PO-Raad vernieuwd

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen