Nieuwsbrief PO, nr. 40 (2008)

 • Kabinet neemt advies fusietoets over
 • Petitie voor structurele financiering g/hvo
 • VOS/ABB-laptopproject: al 500 verkocht
 • Servicecentrum Scholenbouw van start
 • VOS/ABB-training ‘Opzetten en leiden projectteams’
 • Regionale invoering passend onderwijs flink op stoom
 • Meer geld voor opvang buitenlandse leerlingen
 • Informatiemiddag ‘Frisse scholen: de praktijk’
 • Kwaliteit blijft zaak van bevoegd gezag
 • Helft van mensen in onderwijs voelt zich ongezond
 • Geen bezuinigingen op onderwijs ondanks crisis
 • Vijf miljoen voor talentontwikkeling
 • Sint zonder kruis naar openbare scholen Antwerpen

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen