Nieuwsbrief PO, nr. 8 (2008)

  • VOS/ABB heeft nieuwe website!
  • Voer uw e-mailadres in bij Mijn VOS/ABB!
  • Tekort CAO PO kleiner na meevaller
  • Wachtlijsten bso blijven erg lang
  • Meer geld voor scholing overblijfkrachten
  • Donner wil ziekmelding vereenvoudigen
  • Innovatieplatform ziet plussen en minnen
  • Schoolvoorbeeld van kwaliteitsverbetering

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom

Bijlagen