Nieuwsbrief PO, nr. 8 (2009)

 • VOS/ABB adviseert over imagocampagne Emmen
 • Gedragsregels over sponsoring van scholen
 • SGP/ChristenUnie pleit voor openbaar onderwijs
 • Taskforce werkt aan diversiteit in schoolbesturen
 • Crisis verzachten met versnelde nieuwbouw scholen
 • WEC-Raad bezorgd over bezuinigingen op AWBZ
 • Aandeel vrouwelijke onderwijsmanagers neemt toe
 • Gratis informatiemiddagen over combinatiefuncties
 • Webdiscussie: lerarentekort en onderwijskwaliteit
 • Praktische informatie in virtueel kinderdagverblijf
 • Onderwijs zakt op prioriteitenlijst Nederlander
 • Onderwijsraad: ‘Geheugen van het onderwijs’

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen