Nieuwsbrief VO nr. 1 (2009)

Kabinet steunt voorstel Goed onderwijs en bestuur
Minder schoolbranden tijdens jaarwisseling
Hoe effectief is de exploitatie van uw school?
Nieuwe CAO-VO dichtbij, maar AOb mort nog
Advies over referentieniveau voor taal en rekenen
Partners in onderwijsopbrengst
Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen
Advies: urennorm omlaag en zomervakantie korter

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen