Nieuwsbrief VO nr. 13 (2009)

  • Meer geld om gevolgen lerarentekort te verzachten
  • Burgemeester reikt prijzen Barneveldse posteractie uit
  • Onderwijscafé op 16 juni: over de wenselijke maat
  • PVV populair onder middelbare scholieren
  • Presentatie over ventilatiemethodes voor frisse scholen
  • Contactgroep huisvesting: kom ook op 15 juni
  • Sterkste krimp in Limburg, grootste groei in Flevoland
  • Aanvragen voor kortlopend onderwijsonderzoek
  • Dijksma ontvangt eerste diploma openbaar onderwijs
  • Mentink: ‘Minister kan openbaar onderwijs afdwingen’  

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast. 

Bijlagen