Nieuwsbrief VO nr. 14 (2009)

 • Benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten scholen
 • Regionale conferenties Passend Onderwijs
 • Jaarverslag verschenen met extra’s
 • VOS/ABB-gebruikersoverleg FPE-model in september
 • Gratis second opinion voor goedkoper adverteren
 • Homo? Iedereen benoembaar!
 • D66 stelt algemene acceptatieplicht voor
 • ‘Krimp vereist bewustwording van bestuurders’
 • Recessie: aantal onderwijsvacatures daalt nu ook
 • Publiek-private samenwerking: grote impuls in België
 • Bouw noodlocatie stilgelegd wegens stralingsangst

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen