Nieuwsbrief VO nr. 15 (2009)

 • VOS/ABB pleit voor minder rigide fusietoets
 • Passend Onderwijs: time-out en dan anders doorgaan
 • ‘Geef uw school naam en faam’
 • Ministerraad akkoord met investering frisse lucht
 • Vijf miljoen voor energiezuinige projecten
 • Zomernummer Over Onderwijs is uit
 • Toolbox-instrument: uitkering onderwijshuisvesting
 • VMBO-keuzevak moet doorstroom verbeteren
 • Praktijklokalen moeten veiliger
 • Kamervragen over borg schoolboeken
 • Definitief aanvalsplan van Taskforce Utrechts vmbo
 • Antidiscriminatiebeleid expliciet in Arbowet
 • Kabinet tilt homo-kwestie over de zomer heen
 • Conferentie vertrouwenspersonen: ‘Doe maar gewoon’
 • Nationale bollebozen op openbare scholen

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen