Nieuwsbrief VO nr. 18 (2008)

  • Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting
  • Onderzoek naar belemmeringen bij ‘stapelen’
  • Invoering van één landelijk digitaal spijbelloket
  • Onderzoek naar efficiency in het onderwijs
  • Kabinet wil minder rompslomp in het onderwijs
  • Schakelklassen boeken goede resultaten
  • Mini-symposium: homo-emancipatie op scholen

Deze onderwerpen vindt u in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen