Nieuwsbrief VO nr. 21 (2008)

  • VOS/ABB loopt voorop met inkoopcollectief lesboeken
  • VO-raad: beloningsleidraad voor bestuurders
  • Kamervragen over beloningsleidraad VO-raad
  • Flyer werkt: veel ouders steunen petitie CO2
  • Haarlems gymnasium wint zaak om loting
  • Sectororganisatie geen verlengstuk van OCW
  • Vijf regio’s starten veldinitiatief passend onderwijs
  • Meer geld voor maatschappelijke stages
  • Antispijbelbeleid moet in schoolgids
  • Maatregelen tegen schooluitval missen doel

Deze onderwerpen vindt u in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen