Nieuwsbrief VO nr. 22 (2008)

  • Tijdelijke regeling voor experiment vmbo-mbo
  • Van Bijsterveldt kritisch over Beloningsleidraad
  • Brandbrief naar Kamerleden over muffe lokalen
  • Het nieuwe Risicofonds
  • Conferenties Passend Onderwijs vanaf september
  • Weinig aandacht voor oudere docent

Deze onderwerpen vindt u in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen