Nieuwsbrief VO nr. 24 (2008)

  • Marcouch en Winsemius bij jubileumcongres
  • Meld u nu al aan voor nieuwe leergang P&O in maart!
  • Brief over slecht binnenmilieu naar Tweede Kamer
  • Startschot voor Taskforce Diversiteit Schoolbesturen
  • Presentatie over Europees aanbesteden
  • Regioconferenties over passend onderwijs
  • Kameroverleg over passend onderwijs
  • Vakcollege verbindt vmbo met mbo
  • Meer kwaliteit door deskundige inzet van ict

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen