Nieuwsbrief VO nr. 28 (2008)

 • VOS/ABB biedt petitie aan op 9 september
 • Reacties muffe-luchtpetitie blijven binnenstromen
 • Eindrapport Adviesgroep vmbo gepresenteerd
 • Maatschappelijke stages: 12 miljoen extra
 • Imago en identiteit: cursusaanbod VOS/ABB
 • Jasper van Dijk stelt artikel 23 ter discussie
 • Onderwijsraad: ‘Zet in op open leermiddelen’
 • Onderzoek naar brede vo-scholen
 • VO-raad wil minder bemoeizucht van politiek
 • Geweld op scholen blijft op zelfde niveau
 • Zij-instromers gewaardeerd, maar wel duur

Deze onderwerpen vindt u in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen