Nieuwsbrief VO nr. 33 (2008)

 • Financiële uitwerking van Convenant LeerKracht
 • Tweede Kamer steunt motie voor fusiestop
 • VOS/ABB-boekje ‘Over Openbaar Onderwijs’
 • Gratis juridische toets van boekencontracten
 • Boeken: OCW dumpt verantwoordelijkheid bij besturen
 • VO-raad inventariseert problemen ‘gratis’ lesboeken
 • Foto-album van VOS/ABB’s jubileumcongres
 • Coaches van VOS/ABB voor onderwijsmanagers
 • Managers doorslaggevend voor goed werkklimaat
 • Tekorten leiden al tot minder bevoegde leraren
 • Kabinet investeert extra in sport op school
 • Proef met wijkscholen voor probleemjongeren
 • Plasterk maakt Leraren van het Jaar bekend

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen