Nieuwsbrief VO nr. 35 (2008)

  • Veel belangstelling voor bijeenkomsten LeerKracht
  • Trainingen fondsenwerving: kans op extra geld
  • Zwakke school is zaak voor rijksoverheid
  • Inspectie komt met informatie over nieuw toezicht
  • Stimuleringssubsidie passend onderwijs
  • Hogere exameneisen vanaf 2011-2012
  • Wapenincidenten op kwart van de scholen
  • Onderwijsfestival ‘De smaak van kwaliteit’
  • Passend onderwijs en ambulante begeleiding
  • Hoe androgyn bent u als manager?

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen