Nieuwsbrief VO nr. 39 (2008)

  • Toelichting op stand van zaken BAPO en RJ271
  • Themabijeenkomsten LeerKracht drukbezocht
  • Kabinet akkoord met combinatie vmbo-mbo
  • Slimmer werken levert tevreden leraren op
  • Nationale ombudsman: ‘Investeer in conflicthantering’
  • Aantal stakende docenten niet erg groot
  • Cramer willen gillen op schoolplein wettelijk toestaan
  • Kinderombudsman voor klachten over onderwijs
  • Artikel 23 blijft uit beginselprogramma VVD

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen