Nieuwsbrief VO nr. 41 (2008)

  • Meer rust en ruimte voor Europese aanbesteding
  • CDA: ‘Artikel 23 moderniseren’
  • Passend Onderwijs: gefaseerde aanpak
  • Plasterk pleit voor uitstel schoolkeuze
  • Digitale topomgeving voor hoogbegaafde leerlingen
  • Rinnooy Kan: ‘Financiering onderwijs decentraliseren’
  • VOS/ABB-laptopproject: al 500 verkocht
  • Noodkreet aan onderwijs om technisch personeel

Deze onderwerpen staan in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen