Nieuwsbrief VO nr. 9 (2008)

‘Schaalverkleining niet nodig’
PvdA twijfelt over schoolboekenplan
VOS/ABB en VNG: training over huisvesting
CJP-kaart vervangt ckv-vouchers
Inspectie wil meer aandacht voor taal 
Nulmeting passend onderwijs
ANBI-erkenning bij belastingdienst
Roze draad in veiligheid op school

 Vacatures

Bijlagen