Nieuwsbrief Werkgroep Onderwijs Kinderopvang

De februarinieuwsbrief van de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK) besteedt aandacht aan goede voorbeelden van onderwijs en opvang uit het hele land. Lees verder

De WOK belicht onder meer de situatie op de protestants-christelijke Albert Plesmanschool in de Rotterdamse wijk Ommoord. Deze school heeft uitgebreide voor-, tussen- en naschoolse opvang. De school werkt hiervoor samen met Kinder Service Hotels.

Er is in de nieuwsbrief ook aandacht voor het bijozndere gebouw in Groningen waarin BSO De Schildersbuurt zit. Het is een oud pand waar een nieuw gebouw omheen is gebouwd. De WOK nam ook een kijkje bij onder meer basisschool De Regenboog in Emmen, een kinderopvangorganisatie op Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland en speelleercentrum De Molenreek in Uden.

VOS/ABB participeert in de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang. De WOK-nieuwsbrief staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Joop Vlaanderen, 06-22939671, jvlaanderen@vosabb.nl

Bijlagen