NMa onderzoekt schoolboekenmarkt

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voert een scan uit naar de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe de markt functioneert. De scan is een vervolg op de schoolboekenscan uit 2006. Lees verder

De NMa wijst erop dat de markt voor schoolboeken in de afgelopen jaren erg is veranderd. ‘Zo is in 2008 de wet gratis schoolboeken ingevoerd. Deze wet was mede ingevoerd omdat uit de oude scan bleek dat er weinig prijsconcurrentie was wegens een gebrek aan prijsprikkels. De scholen schreven de boeken voor en de ouders betaalden de rekening. Scholen en docenten werden niet gestimuleerd om ook de prijs in belangrijke mate mee te laten wegen in de keuze van het lesmateriaal’, aldus de NMa op haar website. In 2009 was de totale marktomzet van de schoolboeken in het voortgezet onderwijs 285 miljoen euro.

De NMa zal in de komende maanden interviews houden met betrokken organisaties in de sector, waaronder ook scholen in het voortgezet onderwijs. De NMa zegt hiermee een zo goed mogelijk beeld te willen krijgen van hoe de markt nu functioneert. Scholen, uitgeverijen en distributeurs kunnen de NMa ook zelf benaderen via schoolboekenscan@nmanet.nl onder vermelding van ‘schoolboekenscan 2010’.

De NMa verwacht de resultaten van de marktscan in het eerste kwartaal van 2011.