Nog één stap: boek over kwaliteitsbeleid

Onder de titel ‘Nog één stap’ heeft VOS/ABB een publicatie uitgegeven over het opzetten van kwaliteitsbeleid op basisscholen. Lees verder

Auteur van het boek is Johan Spitteler, senior consultant bij VOS/ABB en bovendien kerndocent aan een schoolleidersopleiding. Hij heeft het – fraai geïllustreerde – werkje geschreven om schoolleiders te helpen om tot een echte kwaliteitsverbetering te komen.

Spitteler zoekt het niet in modellen en theorieën, maar in adviezen voor een concrete aanpak. Zijn uitgangspunt is dan ook: ‘Kwaliteitsbeleid kun je niet op voorhand bedenken, maken en vaststellen. Het is nooit af’. Daarom is het ook belangrijk dat er geen kloof ontstaat tussen degenen die het kwaliteitsbeleid bedenken en degenen die het moeten uitvoeren, zo schrijft Spitteler. Vaak volstaat één extra stap om de kloof te overbruggen. Vandaar de titel van zijn boek: ‘Nog één stap’. Ondertitel is ‘Werken aan kwaliteitsbeleid in het primair onderwijs’.

Het boek besteedt aandacht aan de verschillende aspecten van kwaliteitsbeleid: leiderschap, visie, kengetallen, besturen en zelfevaluatie. Daarmee is het boek actueel, want vrijwel alle scholen gaan in het kader van de deregulering, vergroting van de autonomie en de Wet op het Onderwijstoezicht met dit soort onderwerpen aan het werk. VOS/ABB is er dan ook van overtuigd dat de leden het boek van Spitteler goed kunnen gebruiken.