Nog geen cao-akkoord voortgezet onderwijs

Het definitieve besluit over een cao-akkoord in het voortgezet onderwijs is uitgesteld. Dat meldt het bestuur van de VO-raad.

Het was de bedoeling om vóór 1 april een definitief besluit te nemen, maar dat lukt niet. De sectororganisatie meldt dat er nog zeker enkele vergaderingen nodig zijn alvorens een verantwoord besluit te kunnen nemen. Dit heeft te maken met de vertraagde onderhandelingen over het Sociaal Akkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord.

Er zou voor 1 augustus 2013 een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs van kracht moeten zijn.