Nog geen helderheid over bruidsschat

In januari hebben wij u geïnformeerd over de wens van het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB om de tijdelijke bruidsschatregeling voor de verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar onderwijs te verlengen. Dit vereist een wetsvoorstel van het kabinet, maar het is nog niet duidelijk of dat voorstel er komt. Lees verder

De bruidsschatregeling waarvan gemeente gebruik kunnen maken bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, vervalt per 1 augustus 2008 voor het voortgezet onderwijs en per 1 januari 2009 voor het primair onderwijs. Het ECOO wil graag dat de regeling wordt verlengd.

De afgelopen maanden hebben wij benut om meer medestanders voor dit idee te werven. Zo zijn er gesprekken gevoerd met de collega-organisaties voor bestuur en management, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van OCW en onderwijswoordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer.

Onderwijswetten
Om de bruidsschatregeling te verlengen is het noodzakelijk de bestaande onderwijswetten (WPO, WEC en WVO) te wijzigen. Het is nog niet duidelijk of bij de regering de bereidheid aanwezig is een wetsvoorstel daartoe bij de Tweede Kamer in te dienen.

Zolang het perspectief daarop ontbreekt, raden wij u aan bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen ervan uit te gaan, dat de mogelijkheid om de bruidsschatregeling toe te passen op de bovengenoemde data verloopt. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, melden wij dat.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl