Nog steeds gapend gat tussen scholen en ouders

Schoolleiders en leraren vinden samenwerking met ouders belangrijk, zolang die zich maar niet bemoeien met de inhoud en de aanpak van het onderwijs. Dat is een van de conclusies van een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP meldt ook dat schoolleiders en leraren kritisch zijn over de inzet van ouders. Sommigen doen te weinig, anderen te veel of de verkeerde dingen. Vooral in het basisonderwijs zien scholen de participatie van ouders afnemen. Laagopgeleide en migrantenouders blijven moeilijk te bereiken.

Als ouders kiezen voor een school, zo vinden schoolleiders en leraren, dan hebben zij zich te houden aan de regels die daar gelden en moeten ze die steunen. Als het gaat om het gezag van het personeel, blijkt dat in het basisonderwijs slechts 62 procent en in het voortgezet onderwijs maar 54 procent van de ouders de school steunt als hun kind wordt bestraft.

Download het rapport Samen scholen