Nog steeds moeizame acceptatie van homo’s

Bijna een kwart van de homoseksuele leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt het schoolklimaat homo-onvriendelijk. Dat staat in het rapport ‘Steeds gewoner, nooit gewoon’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Lees verder

Het blijkt dat het voortgezet onderwijs over het algemeen een stuk homo-onvriendelijker wordt ervaren dan het vervolgonderwijs. Van de homoseksuele leerlingen die momenteel een vo-school bezoeken, ervaart één op de vier à vijf jongeren een homo-onvriendelijke sfeer, tegenover één op de tien homojongeren die een vervolgopleiding volgen.

Aan homojongeren die een vervolgopleiding volgen, is ook gevraagd hoe homovriendelijk zij de middelbare school beoordeelden waar zij vroeger op zaten. Dit levert opvallende verschillen op met de homoseksuele leerlingen die op dit moment nog op de middelbare school zitten. De jongeren die rapporteerden over vroeger, geven anderhalf keer zo vaak aan dat er sprake was van een homo-onvriendelijk klimaat.

De onderzoekers merken hierbij op dat het zou kunnen dat er tegenwoordig een beter homoklimaat is in het voortgezet onderwijs dan een aantal jaren geleden. Het is ook mogelijk dat het oordeel van jongeren negatiever wordt naarmate zij langer van school af zijn. Het kan ook zo zijn dat het oordeel van homojongeren wordt beïnvloed doordat zij op een vervolgopleiding merken dat het daar beter gesteld is met de homovriendelijkheid.

In het SCP-rapport wordt tevens ingegaan op wat leerlingen in groep 8 van de basisschool en scholieren in voortgezet onderwijs van homo’s en lesbo’s vinden. Zo blijkt dat ruim vier op tien groep 8-leerlingen en vijf op de tien leerlingen in het voortgezet onderwijs het vies vinden als twee jongens met elkaar zoenen. Meisjes die met elkaar zoenen worden als minder aanstootgevend ervaren. Zoenende hetero’s worden meestal niet vies gevonden.

Verder blijkt uit het rapport dat homoseksualiteit onder jongens over het algemeen minder geaccepteerd is dan onder meisjes. Zo wil nog niet de helft van de jongens in het voortgezet onderwijs dat homo’s tot hun vriendenkring behoren. Van de meisjes vindt bijna driekwart dat geen probleem. Onder jongens met een allochtone achtergrond in het vmbo is het meeste verzet tegen homoseksualiteit.

Klik hier voor het SCP-rapport ‘Steeds gewoner, nooit gewoon’.