Stereotypen in schoolboeken

In lesmaterialen zoals schoolboeken staan relatief weinig vrouwen of mensen met een niet-westerse achtergrond. Als ze daar wel in staan, dan is dat nogal eens als rolbevestigend stereotype.

Dit blijkt uit onderzoek door Judi Mesman. Zij is in Leiden hoogleraar op het gebied van jeugd en maatschappij. Mesman bestudeerde voor haar onderzoek schoolboeken die voor wiskunde en Nederlands in de brugklas worden gebruikt.

Het onderzoek laat volgens haar zien dat stereotypen ook in schoolboeken zijn geslopen, ook al is dat waarschijnlijk onbewust gebeurd. ‘Nu is het aan de uitgevers om bewust een keuze te maken hoe ze met sekse en etniciteit in hun boeken willen omgaan’, aldus Mesman.

Directeur Stephan de Valk van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) zegt dat de uitgevers de resultaten van het onderzoek gaan bespreken met hun auteurs. ‘In de toekomst kan dan (…) onbewuste stereotypering vermeden worden’, aldus de Valk.

Lees meer…

Zwarte Piet

Mesman deed eerder onderzoek naar de manier waarop jonge kinderen naar Zwarte Piet kijken. Daaruit bleek dat zij doorgaans een positief beeld hebben over dit personage, terwijl met name een deel van de volwassenen Zwarte Piet in verband brengen met racisme en het slavernijverleden van Nederland.

Het bleek dat jonge kinderen Zwarte Piet vooral zien als clown en niet als iemand met een zwarte huid.

Lees meer…