Subsidie aanvragen voor jonge pabo’ers

Schoolbesturen kunnen nog tot 1 juli subsidie aanvragen om jonge pabo’ers aan zich te binden.

Het Arbeidsmarktplatform PO stelt voor het komende schooljaar subsidie beschikbaar om afgestudeerden van de (academische) pabo in staat stellen een vervolgopleiding te volgen. Ze lopen hun stage bij het schoolbestuur waarmee ze een stage-overeenkomst hebben.

Jonge pabo’ers worden zo gestimuleerd om een aanvullende vervolgopleiding te volgen. De schoolbesturen hebben een inspanningsverplichting om na afloop van deze vervolgopleiding de betreffende student aan een (tijdelijke) functie in het onderwijs te helpen in de regio.

Per afgestudeerde is 3000 euro beschikbaar.