Noodkreet aan onderwijs om technisch personeel

Het technisch bedrijfsleven komt vandaag met een noodkreet over een dreigend groot tekort aan personeel. Er wordt een dringend beroep gedaan op het onderwijs om meer technisch personeel op te leiden. Het samenwerkingsverband TechniekTalent.nu, waarin ook scholen participeren, is opgericht om instroom en behoud van technisch personeel te bevorderen. Lees verder

De komende jaren gaan 120.000 werknemers in de technische sector met (pre)pensioen. Dit blijkt uit onderzoek van het researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, in opdracht van de werkgeversorganisatie FME-CWM. Op grond hiervan lijken noodmaatregelen voor de sector noodzakelijk.

Erik Holtslag, lid van het directeurenoverleg van TechniekTalent.nu en directeur van de Stichting A+O, het opleidingsfonds van metaal- en elektrobedrijven, onderschrijft de bevindingen van het ROA-onderzoek. De technische sector kampt in zijn ogen met een ‘dubbel probleem’.  Holtslag: “Aan de ene kant staan de bedrijven onder druk door de kredietcrisis en worden daardoor voorzichtiger in het aannemen van personeel. Er komt dus onvoldoende jonge aanwas bij. Daarnaast hebben we te maken met een sterke vergrijzing van ons personeelsbestand. Die mensen gaan de komende jaren massaal met pensioen. Dus bedrijven die al onder druk staan door de economische tegenwind, zien ook nog eens hun oudere en ervaren werknemers de poort uitgaan. En daarmee verdwijnt veel kennis en kunde. Dat is een desastreus scenario.”

“Ik ken bedrijven die als gevolg van prepensionering een kwart van hun personeel dreigen kwijt te raken. Daar schrik je wel van. Het technisch bedrijfsleven is de motor van de Nederlandse economie, het gaat om meer dan 100.000 ondernemingen.”

Maatregelen
Het ROA-onderzoek pleit dan ook voor maatregelen als het verhogen van de VUT-leeftijd, het aantrekken van buitenlandse technici en het verhogen van het rendement van het technisch beroepsonderwijs. Holtslag: “Ik doe een appèl op de onderwijssector om die handschoen op te pakken. Samen met het onderwijs kunnen technologische bedrijven meer jongeren inspireren. Want techniek heeft de toekomst.”

Holtslag is verheugd over het brede samenwerkingsverband van bedrijfsleven, opleidingsfondsen, koepelorganisaties en scholen dat onder de naam ‘TechniekTalent.nu’ zich de komende jaren in gaat  spannen om instroom en behoud van technisch talent veilig te stellen. Deelnemers aan ‘TechniekTalent.nu’ zijn onder meer FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond, VHP Metalektro, FME-CWM, Bovag, Uneto-Vni, VHP Metalektro, de Koninklijke Metaalunie. Ook de HBO Raad, MBO Raad en de VO Raad ondersteunen het initiatief.

Meer over TechniekTalent.nu