Norm voor minimale lestijd versoepeld

Het ministerie van OCW en de VO-raad zijn het met elkaar eens geworden over een versoepeling van de normen voor minimale lestijd in het voortgezet onderwijs. Afgesproken is dat 40 uur op jaarbasis kan worden besteed aan maatwerkactiviteiten voor leerlingen die dat nodig hebben. Deze activiteiten zijn niet voor alle leerlingen verplicht. Het LAKS heeft in verband met de versoepeling de stakingsoproep aan leerlingen in het vo ingetrokken. Lees verder

Afgesproken is dat de normen voor minimale onderwijstijd van respectievelijk 1040, 1000 en 700 uur gehandhaafd blijven, maar dat 1000, 960 en 660 uur voor alle leerlingen verplicht is.

Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad is blij: ‘Kwaliteit staat voorop. Ook de inspectie heeft geconstateerd dat het bieden van individueel maatwerk aan leerlingen niet goed mogelijk was, door de manier waarop zij onderwijsactiviteiten beoordelen. Het is goed dat nu ruimte wordt geboden voor maatwerk’, aldus Slagter op de website van OCW.

Een van de bezwaren was dat door de strikte handhaving van de norm voor minimale onderwijstijd leerling soms uren op school aanwezig moesten zijn, zonder dat ze les kregen. Dat hoeft nu niet meer, benadrukt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW op de website van haar ministerie: ‘Leerlingen hebben voldoende uren nodig om zich de lesstof eigen te maken. Het is daarom belangrijk om de wettelijke norm te handhaven. Natuurlijk is niemand gebaat bij nutteloze uren. Met deze afspraken behoren die wat ons betreft tot het verleden.’

De versoepeling van de normen voor minimale onderwijstijd is een van de afspraken in de ‘Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs’ die vandaag wordt gepresenteerd.

Klik hier voor het bericht van OCW
Klik hier voor het bericht van de VO-raad

Niet staken!
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), dat leerlingen had opgeroepen om maandag opnieuw actie te gaan voeren tegen de minimale onderwijstijd, heeft die oproep ingetrokken. Vorige week liepen op diverse plaatsen in het land protestacties uit de hand.