Notitie over passend onderwijs

De nieuwe notitie ‘Opbrengsten veldlijn Passend Onderwijs’ is digitaal via deze website beschikbaar. Lees verder

In deze notitie staat onder meer dat het onderwijs behoefte heeft aan duidelijkheid, bijvoorbeeld over de toekomstige bekostiging van passend onderwijs. Ook staat erin dat de bestaande expertise in de REC’s behouden moet blijven. Een ander punt is dat huidige ontwikkelingen niet moeten worden vertraagd door weer nieuwe plannen.

Verder meldt de notitie onder meer dat er bezorgdheid is over de grote besturen die een te grote bepalende rol zouden spelen ten koste van de kleine besturen, die het gevoel hebben dat ze slechts een volgende rol zouden hebben. Ook het belang van regionale samenwerking komt aan bod.

De notitie staat in de rechterkolom naast dit bericht.

Informatie: Ans Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl of Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl

Bijlagen