Novembernummer van onderwijsmagazine School!

Het coververhaal van het novembernummer van onderwijsmagazine School! is het tweetalig vmbo-onderwijs op het openbare Anna van Rijn College in Nieuwegein. Alle vmbo-leerlingen krijgen daar sinds kort tweetalig onderwijs. Dat betekent dat ongeveer eenderde van alle lessen in het Engels wordt gegeven. De motivatie is groot, zowel bij docenten als leerlingen. Lees verder

Tweetalig onderwijs is niet langer voorbehouden aan vwo- en havo-leerlingen. Volgens initiatiefnemer Leo van Putten, die docent geschiedenis is op het Anna van Rijn College, is er een belangrijke reden om ook op het vmbo tweetalig onderwijs aan te bieden. ‘Onze vmbo-leerlingen komen later vaak in beroepen terecht waar het een voordeel is als ze Engels spreken en verstaan. Dat geldt dus niet alleen voor de hoger opgeleiden. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagenchauffeurs, verpleegkundigen of horecamedewerkers.’

Vertrouwenspersoon
Het nieuwe nummer van School! besteedt ook aandacht aan de vertrouwenspersoon, die op bijna elke school wel aanwezig is. Leerlingen, medewerkers en ouders kunnen een beroep op de vertrouwenspersoon doen, bijvoorbeeld wanneer zij een klacht hebben. Waarom is dit werk zo belangrijk en wat doet een vertrouwenspersoon eigenlijk? School! sprak met Albert van der Zalm, bovenschools vertrouwenspersoon van De Haagse Scholen.

Weekendschool
De Campus Teniersplantsoen van het Nova College biedt leerlingen én volwassenen uit de Haagse Schilderswijk de kans om zich na schooltijd en op zaterdag en zondag verder te ontwikkelen. Het project komt uit de koker van Ajoeb Mohamed, die door zijn directeur Kars Veling werd voorgedragen voor de VOO-Onderwijsprijs. Met de prijs zet de Vereniging Openbaar Onderwijs tweejaarlijks een interessante en opvallende persoonlijkheid uit het openbaar onderwijs in de schijnwerpers.

Gezonde schoolkantine
Veel scholen zien het als hun taak om kinderen ook over gezond eten het nodige te leren. Praktijkschool W.J. Bladergroen in Purmerend brengt de theorie in praktijk: in de kantine zijn de roze koeken ingeruild voor mueslirepen en de vette saucijzenbroodjes maakten plaats voor waldkornbollen met 30+-kaas. Docent Han Cozijn geeft een kijkje in ‘zijn’ keuken.

Sterrenschool 2.0
In het novembernummer van School! komt ook het concept Sterrenschool 2.0 aan bod. De openbare Theo Thijssenschool in Zutphen past elementen uit dit innovatieve concept in de praktijk toe. Een van de kenmerken van een Sterrenschool is dat de scheidslijnen tussen onderwijs en opvang verdwijnen.

Morele verschillen
Beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB geeft in het magazine een toelichting op haar afstudeeronderzoek. Ze onderzocht mogelijke morele verschillen tussen het openbaar en rooms-katholieke basisonderwijs. Haar advies is dat openbare scholen zich met een eigen visie op burgerschap beter kunnen profileren en positioneren. 

Wat nog meer?
Andere onderwerpen die in School! aan bod komen, zijn het succes van de Friese openbare basisschool ’t Holdersnêst in het Friese dorp Harkema, de aandacht voor hoogbegaafdheid, het belang van goede risicoanalyses en een succesvol proefpjoect in de regio IJssel en Lek om te voorkomen dat jonge probleemleerlingen thuis komen te zitten. 

Magazine School!
School! is hét magazine voor het openbaar onderwijs. Het is een voortzetting van de bladen Over Onderwijs van VOS/ABB en Inzicht van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Het blad wordt gratis toegestuurd aan de leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Een betaald abonnement kost 18,50 euro per jaar.

Als u het blad wilt ontvangen kunt u contact opnemen met:

VOS/ABB Relatiebeheer
Postbus 162
3440 AD Woerden
Tel. 0348-404816
Fax: 0348-405205
E-mail: kronde@vosabb.nl

De digitale versie van het blad kunt u gratis downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen