Novembernummer van Over Onderwijs is uit!

In het novembernummer van Over Onderwijs staan weer veel interessante artikelen over verschillende actuele onderwerpen. Zo kunt u lezen hoe u het ziekteverzuim onder uw personeel kunt terugdringen. De special met het thema ‘Openbaar onderwijs’ bevat onder meer een fotoverslag van het VOS/ABB-jubileumcongres in Singer Laren. Lees verder

‘Waar wij komen, daalt het verzuim’, zegt Frank Vijg, de nieuwe directeur van Arbodienst Tredin. In zijn vorige baan, directeur van Thuiszorg Den Haag, halveerde hij in een jaar tijd het verzuim. Hij werkte toen al samen met Tredin. Vijg benadrukt dat leidinggevenden zelf het gesprek met zieke leerkrachten moeten voeren en dat niet moeten uitbesteden aan de Arbo-arts. VOS/ABB heeft een contract met Tredin. Dit contract biedt leden veel voordeel. Ook u kunt er gebruik van maken!

Het thema onderwijshuisvesting komt aan bod in drie artikelen. In vervolg op de VOS/ABB-petitie voor een beter binnenklimaat, laten openbare basisschool ’t Tweespan in Heemskerk, het Reitdiep College in Groningen en openbare basisschool De Marsweide Zwolle zien wat zij doen voor meer frisse lucht.

Extreme makeover
Rector Hennie Broers van het Stellingwerf College in Oosterwolde vertelt hoe haar school een extreme makeover heeft doorgemaakt. De school in het Friese dorp zat eerst in drie verouderde locaties. Nu staat er een modern multifunctioneel gebouw. 

Onderwijshuisvesting komt ook aan bod in een artikel over de realisatie van praktijklokalen. De subsidie hiervoor is massaal benut, en dat heeft tot mooie resultaten geleid die het imago van het vmbo verbeteren. Over Onderwijs ging kijken bij het Technisch en Maritiem College Velsen, RSG Stad en Esch in Meppel en het Dalton College Zutphen.

Special: openbaar onderwijs
De special met het thema ‘openbaar onderwijs’ bevat naast een fotoverslag van het VOS/ABB-jubileumcongres in Singer Laren, een artikel over de Openbaar Onderwijs Ontmoetingstour. Enkele openbare scholen lieten tijdens deze tour van VOS/ABB zien hoe zij werken aan identiteit en imago.

In de special ook een artikel over de samenwerking tussen het openbaar primair onderwijs in Helmond en omgeving en de Nutsscholen in die regio. Deze samenwerking versterkt de positie van het algemeen toegankelijk onderwijs in een regio die vanouds wordt gedomineerd door katholieke besturen.

Verder in het novembernummer van Over Onderwijs:

* Adviseur Sicco Baas van VOS/ABB relativeert kritiek op de werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs. Hij reageert op directeur Herman Godlieb van obs De Linde in Nieuwe-Pekela, die zegt dat de inspectie onjuist te werk gaat.

* Directeur Manja Voogd van openbare basisschool Het Vlot in Drunen vertelt over haar ‘rekensterke’ school. Het Vlot is voor OCW een voorbeeld van een school met goed rekenonderwijs.

* In de rubriek De Vijf Vragen gaat directeur Gerard Coenraad van de openbare Bloemcampschool in Wassenaar – de school van prinses Amalia – in op de actuele onderwijsontwikkelingen.

* In de rubriek In de praktijk vertelt directeur Louis Jongejans hoe het Einstein Lyceum in Hoogvliet de onderwijskwaliteit weer op orde heeft gebracht. Hij werd gecoacht door Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB.

* Drie basisschooldirecteuren uit het noorden van het land reageren op het besluit van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW om soepeler om te gaan met de opheffingsnorm voor kleine scholen.

* In de rubriek Gelijk en ongelijk gaat adviseur Dieuwke van Putten van VOS/ABB in op de juridische en financiƫle consequenties van het niet nauwkeurig naleven van subsidievoorwaarden.

Het novembernummer is aan alle leden van VOS/ABB verstuurd. U kunt ook de digitale versie lezen.

Informatie: Lucy Beker, 0348-405270, lbeker@vosabb.nl