Nulmeting passend onderwijs

In maart vindt een nulmeting passend onderwijs plaats. In opdracht van het Regieoverleg Passend Onderwijs – waarin alle onderwijsorganisaties zijn vertegenwoordigd – vinden gesprekken plaats in alle beoogde regio’s. Lees verder

De gesprekken moeten in kaart brengen of er al regelmatige contacten zijn over afstemming en samenwerking in de regio’s. Daarvoor is in eerste instantie de coördinator van het samenwerkingsverband VO in uw regio benaderd. Deze nodigt de swv’s WSNS met REC-vertegenwoordigers uit om aan de nulmeting deel te nemen. In april volgt een verslag van de stand van zaken rond passend onderwijs.

Als u nog niet door de coördinator swv VO bent benaderd, raden wij u aan contact met hem of haar op te nemen, want zonder de WSNS-partners is er natuurlijk geen goed gesprek mogelijk! Namens VOS/ABB participeren Sicco Baas en Anna Schipper in de teams die de nulmeting uitvoeren.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl of Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl