Obs-directeuren positief over g/hvo

Directeuren van openbare basisscholen staan over het algemeen positief tegenover de mogelijkheid dat kinderen een vorm van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kunnen volgen. Slechts een klein percentage vindt dat dit niet thuishoort op een openbare school. Dit blijkt uit recent gehouden onderzoek. Lees verder

De enquête ‘Godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs: onderzoek naar huidig gebruik en verwachte vraag’ is in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het bureau Research voor Beleid. De enquête was met name bedoeld om zicht te krijgen op de huidige en toekomstige vraag naar levensbeschouwelijk onderwijs (godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo)) op openbare scholen. de enquête bevatte ook vragen naar de attitude van directeuren ten aanzien van dit soort onderwijs.

Uit de beantwoording van de vragen is af te leiden dat directeuren over het algemeen positief staan tegenover deze vorm van onderwijs, die overigens uitsluitend vrijwillig op verzoek van ouders wordt gegeven. Er is wel een verschil in respons tussen directeuren van scholen die een of meer vormen van g/hvo geven en directeuren bij wie op school geen g/hvo wordt gegeven. Maar ook bij deze laatste groep vindt slechts een minderheid (22,8 procent)dat g/hvo niet thuishoort op een openbare school.

School met g/hvo

Eens

Oneens

Het is goed dat leerlingen de mogelijkheid hebben op school in aanraking te komen met godsdienst of hvo

87,9 %

5,1 %

Het laten geven van g/hvo kan (mede) bijdragen aan de actief pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs

90,2 %

4,0 %

G/hvo hoort eigenlijk niet thuis op een openbare basisschool

6,7 %

85,2 %

School zonder g/hvo

Eens

Oneens

Het is goed dat leerlingen de mogelijkheid hebben op school in aanraking te komen met godsdienst of hvo

57,3 %

17,8 %

Het laten geven van g/hvo kan (mede) bijdragen aan de actief pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs

63,6 %

17,3 %

G/hvo hoort eigenlijk niet thuis op een openbare basisschool

22,8 %

57,1

Het rapport is te downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl

Bijlagen