Obs met andere denominaties onder één dak

De DE Brede School in Amsterdam-Zuidoost is het eerste schoolgebouw in Nederland waarin een openbare, een islamitische en een levensbeschouwelijke basisschool onder één dak zitten. Prinses Laurentien heeft woensdag de officiële opening verricht. Lees verder

De DE Brede School is genoemd naar de D/E-buurt in de Bijlmer. De openbare basisschool De Bijlmerhorst, die bij VOS/ABB is aangesloten, zit er onder één dak met de islamitische basisschool As-Soefah en de levensbeschouwelijke basisschool De Polsstok.

In het gebouw heeft elke school een eigen vleugel. De Bijlmerhorst heeft het gele gedeelte, De Polsstok het oranje deel en de islamitische basisschool As-Soefah het groene stuk. In het midden van het pand zit een gemeenschappelijke ruimte (blauw). In het nieuwe bredeschoolgebouw zijn ook voorzieningen voor buitenschoolse opvang (bso) en vroeg- en voorschoolse educatie (vve).

Het concept van de nieuwe brede school wordt onder meer door het stadsdeelbestuur van Amsterdam-Zuidoost gezien als ideale manier om via het onderwijs de integratie te bevorderen.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl