OCW: aanpak (zeer) zwakke scholen werkt goed

De ondersteuning van de Vliegende Brigade en de Taskforce Zeer Zwakke Scholen heeft een positief effect op de onderwijskwaliteit. Dat meldt het ministerie van OCW. Lees verder

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft onlangs een eerste evaluatie van de activiteiten van de Vliegende Brigade en de Taskforce Zeer Zwakke Scholen naar de Tweede Kamer gestuurd. Een definitieve evaluatie volgt komend najaar. 

Het ministerie meldt dat van de 107 scholen voor primair onderwijs die tussen 1 maart 2009 en 1 augustus 2011 van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘zeer zwak’ kregen, er 76 ondersteuning van een adviseur hebben aangenomen. Scholen die niet op het aanbod ingingen, waren vaak al bezig met een verbetertraject. 

Op 35 van de 76 deelnemende scholen was het hulptraject op 1 september 2011 afgerond. De resultaten zijn overwegend positief, meldt de minister.

Klik hier voor een uitgebreider bericht van het ministerie van OCW.