OCW: daling aantal voortijdig schoolverlaters zet door

Het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2009-2010 voortijdig is gestopt met school bedroeg 39.600. Het waren er 3.000 minder dan het jaar ervoor, meldt het ministerie van OCW. Lees verder

OCW wil dat het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) volgend jaar verder daalt tot maximaal 35.000. Dat zou dan een halvering zijn ten opzichte van 2002.  Minister Marja van Bijsterveldt meldt op de website van haar ministerie dat dat mogelijk moet zijn: ‘In het voortgezet onderwijs en bij enkele mbo-instellingen zijn de resultaten goed. Dat bewijst dat het kan. De doelstelling is ambitieus, maar haalbaar als iedereen zich snoeihard inzet.’

Het ministerie meldt verder dat de resultaten per regio nogal verschillen. De regio’s met de vier grote steden weten de resultaten van vorig jaar te verbeteren of vast te houden. Vooral de regio Haaglanden valt op met een forse daling met 30 procent. De Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven zegt dat het succes volgt op een ‘warme overdracht naar het mbo’ en gerichte begeleiding van zorgleerlingen.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van OCW.