OCW gaat land in voor informatie passend onderwijs

Minister Marja van Bijsterveldt laat verspreid over het land 160 (!) bijeenkomsten organiseren om zich te laten informeren over de gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs. ook wil ze weten hoe het onderwijs denkt over de voorgenomen stelselwijziging. Lees verder

Er komen 80 bijeenkomsten voor het primair onderwijs en eveneens 80 voor het voortgezet onderwijs. Ze wil hiermee inventariseren wat het onderwijsveld vindt van de stelselwijziging en hoe er bij bestaande samenwerkingsverbanden kan worden aangesloten om de huidige expertise te bewaren.

Van Bijsterveldt wil ook praten over de mobiliteit van personeelsleden. Tevens hoopt ze met de bijeenkomsten misverstanden en zorgen weg te nemen. De bijeenkomsten zouden tot half mei moeten plaatsvinden. De data en plaatsen zijn nog niet bekend.

Constructieve maar kritische rol VOS/ABB
VOS/ABB was in eerste instantie buitengewoon verbaasd over het initiatief van Van Bijsterveldt. Ze had er uiteraard beter aan gedaan om zich vooráf goed te informeren over de bezwaren die het onderwijs heeft tegen de bezuiniging van 300 miljoen euro.

Senior beleidsmedewerker Anna Schipper van VOS/ABB heeft om meer informatie gevraagd, en zij meldt nu dat de minister onder de indruk is geraakt van de vele emotionele en tegelijkertijd inhoudelijk goed onderbouwde protesten tegen de bezuiniging op passend onderwijs.

Op basis van deze informatie wil VOS/ABB graag een constructieve maar ook kritische rol spelen om de bijeenkomsten op een positieve manier te benutten. De kritische rol van VOS/ABB moet zijn dat de bijeenkomsten niet het karakter krijgen van een show waarmee de minister de politieke schade die ze aan zichzelf heeft berokkend probeert te repareren.