OCW geeft predicaat ‘excellent’ aan 52 scholen

Het OCW-predicaat ‘Excellente school 2012’ gaat naar 31 basisscholen en 21 scholen voor voortgezet onderwijs. Welke scholen dat zijn, wordt vandaag bekend. Lees verder

De vorige minister van OCW, Marja van Bijsterveldt, kondigde in 2011 aan dat scholen zich bij OCW konden melden als zij van het ministerie het predicaat ‘excellent’ wilden krijgen. Er meldden zich 90 basisscholen en 52 vo-scholen.

Een jury onder leiding van oud-voorzitter Fons van Wieringen van de Onderwijsraad legde al deze scholen langs de meetlat. Uiteindelijk bleken 31 basisscholen en 21 scholen voor voortgezet onderwijs het predicaat ‘excellent’ waard.

Welke scholen dat zijn, is nu nog niet bekend. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakt dat vanmiddag bekend tijdens een bijeenkomst in Den Haag. Beleidsmedewerker Marleen Lammers zal daar namens VOS/ABB en het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs bij aanwezig zijn.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.

TOP!
Voordat het ministerie met het initatief kwam om scholen het predicaat ‘excellent’ te geven, had VOS/ABB al het project
TOP-scholen gelanceerd. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld.

Met het TOP-project wil VOS/ABB laten zien welke inspirerende voorbeelden er in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zijn op het gebied van onder andere algemene toegankelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid en diversiteit.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs belicht in elk nummer een TOP-school. Is úw school TOP? Meld dat dan via excellent@vosabb.nl.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl