OCW heeft bedrijfsvoering nog steeds niet op orde

De bedrijfsvoering op het ministerie van OCW is in 2010 verbeterd, maar nog steeds niet op orde. Er zijn vooral problemen op het gebied van inkoopbeheer en informatiebeveiliging. Dat meldt de Algemene Rekenkamer.
Lees verder

Uit het jaarverslag van het ministerie van OCW blijkt volgens de Algemene Rekenkamer ook dat het departement weliswaar meer inzicht heeft gekregen in beleidsprestaties, maar minder goed in beeld heeft wat de effecten daarvan zijn.

Verder meldt de rekenkamer dat de problemen met de beheersing van de bekostiging van het primair onderwijs bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn opgelost. Dat is gelukt door een goed werkend stelsel van interne beheersingsmaatregelen in te voeren.

Op een aantal onderdelen voldeed het jaarverslag niet aan de verslaggevingsvoorschriften. Op advies van de Algemene Rekenkamer heeft het ministerie verschillende correcties in het jaarverslag aangebracht.

Klik hier voor het rapport van de Algemene Rekenkamer.