OCW: kapitaalkrachtige besturen onder de loep

Schoolbesturen die boven de kapitaalnorm van de commissie-Don zitten, kunnen een onderzoek verwachten van de Inspectie van het Onderwijs. Dat schrijven de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW aan de Tweede Kamer. Lees verder

Volgens gegevens van het ministerie heeft 55 procent van de besturen in het primair onderwijs en 65 procent van de vo-besturen meer kapitaal dan volgens de commissie-Don nodig is. De staatssecretarissen geven aan dat bij de beoordeling van de kapitaalpositie van besturen maatwerk nodig is, omdat de situatie per geval kan verschillen. De inspectie gaat het eerst onderzoek doen bij de schoolbesturen die veel kapitaal hebben en niet voldoen aan de eisen voor onderwijskwaliteit.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW;

Klik hier voor de brief van Dijksma en Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer.